BEZPIECZNIK ANTYDETONACYJNY

 

Bezpiecznik antydetonacyjny jest preznaczony do ochrony zbiorników magazynujących substancje ropopochodne należące do I i II klasy oraz podgrupy IIA.

Jest to zabezpieczenie przed rozprzestrzeniającą się falą ognia i ciśnienia.

Znajduje zastosowanie jako bariera międzyzbiornikowa na instalacji oddechowej i odbioru oparów ze zbiorników, w przypadku układu hermetyzacji skolektorowanej.