BEZPIECZNIK PRZECIWOGNIOWY

 

Bezpiecznik przeciwogniowy jest przeznaczony do ochrony zbiorników magazynujących substancje ropopochodne należące do I i II klasy oraz podgrupy IIA.

Jest przeznaczony do palenia długotrwałego.