ZAWÓR ODDECHOWY Z BEZPIECZNIKIEM PRZECIWOGNIOWYM 

 

Zawór oddechowy przeznaczony do zabezpieczenia zbiorników z produktami naftowymi wyposażonymi w układ hermetyzacji – typ ZO 2 (Etyliny),

oraz nie wyposażonymi w układ hermetyzacji – typ ZO 2 ON (olej napędowy).

Wyposażony w certfikowany bezpiecznik ogniowy typu PPD-01 posiadający klasę bezpieczeństwa IIA.