Pokrywka głowicy API

POKRYWKA GŁOWICY API

Pokrywka MAPI

POKRYWKA ZŁĄCZA CYSTERNOWEGO MAPI

Redukcja OLSP

REDUKCJA DO ZŁĄCZA MAPI ZE ZŁĄCZEM MĘSKIM CAMLOCK
Z WZIERNIKIEM

Redukcja OLSK (DO PRÓBEK)

REDUKCJA DO ZŁĄCZA MAPI ZE ZŁĄCZEM MĘSKIM CAMLOCK
DO POBIERANIA PRÓBEK

Redukcja OLSGZ

REDUKCJA DO ZŁĄCZA MAPI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Redukcja OLS

REDUKCJA DO ZŁĄCZA MAPI Z WYJŚCIEM MĘSKIM TYPU CAMLOCK

Złącze MAPI

ZŁĄCZE ODDOLNEGO NALEWU I SPUSTU