KSKGZ

KOŁNIERZ STAŁY KWADRATOWY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

KSGZ

KOŁNIERZ STAŁY Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

KSG

KOŁNIERZ STAŁY DO WĘŻA Z GŁADKĄ TULEJĄ

KSS

KOŁNIERZ STAŁY DO WĘŻA

KS

KOŁNIERZ STAŁY