Złącze NSOP

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Złącze NSOK

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Złącze NGOK

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Złącze NGSK

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

Złącze STC

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Złącze ST

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Złącze NGK

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Złącze NGR

ZŁĄCZE REDUKCYJNE DO WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Złącze NG

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Złącze NGTR

ZŁĄCZE REDUKCYJNE DO WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
Z GŁADKĄ TULEJĄ

Złącze NGT

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
Z GŁĄDKĄ TULEJĄ

Złącze NSR

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM
REDUKCYJNE

Złącze NS

ZŁĄCZE DO WĘŻA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM